Ağ Güvenliği Eğitimi

Eğitimin Amacı:

 • Kurumlarda bilgisayar ağlarının güvenlik altyapısını kuran, yöneten veya denetleyen personellerin ağ güvenliğinde kullanılan cihaz, teknoloji ve topolojileri öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Kimler Katılmalı:

 • Bilgisayar ağları ve internet teknolojileri konusunda bilgili personeller

Eğitim Konu Başlıkları:

 • Bilgi güvenliğinde kullanıcının rolü
 • Ağ güvenliğinin bilişim sistemleri için önemi nedir?
 • Güvenli ağ mimarileri ve topolojileri oluşturulması
 • Ağ güvenliği bileşenleri
 • Güvenlik duvarları
 • Saldırı önleme sistemleri
 • İçerik kontrolcüleri
 • URL filtreleyiciler
 • VPN cihazları
 • Veri kaçağı önleme sistemleri
 • Yönlendiricilerde güvenlik ve ACL’ler
 • Anahtarlama cihazlarında güvenlik
 • Diğer ağ geçidi cihazları (Mobil vb,)
 • Ağ güvenliği bileşenlerinin denetimi
 • Ağ güvenliği testinde kullanılan araçlar

Eğitim Kazanımları:

 • Katılımcıların ağ güvenliği temel bileşenlerini yönetebilecek, problemleri anlayıp çözüm geliştirebilecek ve denetleyebilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.

Süre:

 • 5 gün. Kurumun talebi doğrultusunda uygulamalar artırılarak eğitim süresi 10 gün yapılabilir.