CMMI-DEV Eğitimi

Eğitimin Amacı

  • CMMI (Capability Maturatiy Model Integration)’ ın sahip olduğu beş seviye ve 22 süreç alanı ile alakalı temel bilgilendirmeyi yaparak katılımcılara farkındalık kazandırmaktır.
CMMI

Kimler Katılmalı:

  • Yazılım üreten ve/veya tedarik eden organizasyonların başarısı; doğru ihtiyaca uygun ve “Sürekli İyileştirilen” süreçlerin uygulanmasıyla yakından ilgilenen herkes

Eğitim Konu Başlıkları:

  • 1. Seviye – Başlangıç: Çok Düşük Kalite*Çok Yüksek Risk
  • 2. Seviye – Temel Proje Yönetimi – Düşük Kalite*Yüksek Risk
  • 3. Seviye – Standart Süreçler Tanımlanmış: Orta Kalite*Orta Risk
  • 4. Seviye: Sayılarla Yönetilen: Yüksek Kalite*Düşük Risk
  • 5. Seviye: Sürekli Süreç İyileştirilmesi Yapılan: Çok Yüksek Kalite*Çok Düşük Risk

Eğitim Kazanımları:

  • Kurum kültürünün gelişmesi, Ölçümlenebilir süreçler, Sürekli iyileşen kurumsal yapı, Proje maliyetlerinin düşürülmesi, Ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması, Tekrarlanan işlerle (rework) geçen zamanın azaltılması, Öngörülen zaman ve kaynak maliyetlerindeki sapmaların azaltılması.