İnsan Kaynakları Eğitimlerimiz

 • Bordro ve Özlük Süreçleri
 • Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon
 • Eğitim İhtiyaç Analizi, Bütçe, Planlama ve Değerlendirme
 • Eğitim Yönetimi, Tasarımı ve Program Hazırlama
 • İnsan Kaynaklarında Koçluk Yaklaşımı
 • İş Hukuku ve Uygulamaları
 • Oryantasyon Programı Oluşturma
 • Performansa Dayalı Yetkinlik Değerlendirme
 • Performans Yönetimi ve Değerlendirme
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Yetkinlik Modeli ve Davranış Göstergeleri Oluşturma
 • 360 & 180 Derece Yetkinlik Değerlendirme

Tutkuyla donatılmış zengin ve aktif içerikli eğitimlerimizle, kurumsal ya da bireysel katılımcılarımıza; yaşayarak öğrenme metodolojisi, atölyeler ve enerjisi yüksek aktivitelerle sıçrama fırsatı sunuyor, bunu yaparken aşağıdaki süreçleri bir bütün olarak sunmayı olmazsa olmazımız kabul ediyoruz.

 • İhtiyaç Analizi
 • İhtiyacı Karşılamaya Yönelik İçerik Tasarımı
 • Uygulama
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Takip ve Destek