ISO 27001 Uygulama ve Denetim Eğitimi

Eğitimin Amacı:

 • ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi kurma, yönetme ve denetleme yetkinliklerinin kazandırılması ve bilgi güvenliği yönetimsel kavramlarının öğretilmesi hedeflenmektedir.
iso-27001

Kimler Katılmalı:

 • Bilgi güvenliğinin bütüncül olarak nasıl ele alındığını öğrenmek isteyen, ISO 27001 tabanlı bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak, işletmek veya denetim yapmak isteyenler kişiler

Eğitim Konu Başlıkları:

 • Bilgi güvenliğinde kullanıcının rolü
 • Kurum bilgi güvenliği yönetim sisteminde kullanıcının yeri
 • Bilgi güvenliği ve bilgi güvenliği yönetim sistemi neden gereklidir.
 • ISO 27001 temel kontrol alanları
 • Güvenlik politikası
 • Bilgi güvenliği organizasyonu
 • Varlık yönetimi
 • İnsan kaynakları güvenliği
 • Fiziksel ve çevresel güvenlik
 • Operasyon güvenliği
 • Haberleşme güvenliği
 • Erişim kontrolü
 • Kriptografi
 • Bilgi sistemi edinim, geliştirme ve bakımı
 • Tedarikçi İlişkileri
 • Bilgi güvenliği olay yönetimi
 • İş sürekliliği yönetimi
 • Uyum
 • ISO 27001’da Planla-Uygula-Kontrol Et-İyileştir döngüsü
 • Bilgi sistemi risk analizi
 • Bilgi sistemi risk tedavisi (ortadan kaldırma, azaltma, kabul etme, reddetme, devretme)
 • ISO 27001’e uygunluk denetimi
 • Denetim planlama
 • Denetim kontrol listeleri
 • Uygunsuzluklar ve raporlama
 • Örnek uygulamalar

Eğitim Kazanımları:

 • ISO 27001 sistemi kurma, yönetme ve denetleyebilme yanında bilgi güvenliğine bütüncül bakış açısı ve kalite döngüsüne hakim olmaları beklenmektedir.

Süre:

 • 3 Gün, Eğitimi talep eden kurumun altyapısı ve isteği doğrultusunda 4 veya 5 gün yapılabilir.