ITIL Eğitimi

Eğitimin Amacı

 • ITIL BT (Bilişim Teknolojileri) kullanıcılarına verilen BT hizmetlerinin stratejiden tasarıma, tasarımdan operasyona kesintisiz geçiş ve operasyona geçen hizmetlerin kullanıcılara kesintisiz  olarak verilmesi için gerekli bütün süreçler, roller, fonksiyonların anlaşılmasını amaçlar.
itil

Kimler Katılmalı:

 • Kurumların BT Yöneticileri, BT Denetçileri, Sistem Yöneticileri, ITIL ve ISO 20000 Standartlarını kurma ve uygulama ile görevli yetkili ve çalışanlar

Eğitim Konu Başlıkları:

 • Hizmet Yönetimine Giriş
 • Hizmet Yaşam Döngüsü
 • Hizmet Yaşam Döngüsü Aşamalarının Hedefleri ve Önemi
 • BT Hizmet Yönetimi Modeli (ITSM)
 • Süreçler
 • Fonksiyonlar
 • Organizasyonel Yapı ve Roller
 • Teknoloji ve Mimari

Eğitim Kazanımları:

 • ITIL Hizmet Yönetimi süreç ve fonksiyonları kapsamında ele alınması gereken üst düzey hedefler, kapsam, genel kavramlar, aktiviteler, anahtar göstergeler (KPI), roller ve kritik faktörlerin açıklanması ve uygulanması.