Microsoft Visio

Microsoft Office Visio; iş akışı, organizasyon yapısı gibi karmaşık bilgilerin görselleştirilmesini, keşfedilmesini ve başkaları ile paylaşılmasını kolaylaştıran bir çizim yazılımıdır. Anlaşılması güç, karmaşık metin ve tablolar yerine, üretkenliğinizi büyük oranda artırabilecek Visio diyagramları oluşturabilirsiniz.

Microsoft Visio ile Süreç Modelleme eğitiminde katılımcıların Visio şablonlarını kullanarak akış diyagramları oluşturabilmeleri, bunlar üzerinde değişiklik yapabilmeleri, oluşturdukları diyagramlarını diğer Office programları ile paylaşabilmeleri hedeflenmektedir.

Süreç yönetimi prensipleri ile birlikte, Microsoft Visio’da süreç tasarımı teknikleri, kullanılabilecek şablonlar, BPMN 2.0 standartları ve notasyonları tüm detayları ile anlatılır.