MS SQL Eğitimi

Eğitimin Amacı

 • Temel SQL eğitiminde, veritabanı ve SQL kavramları, veri tabanından rapor alırken gerekli kavramlar, farklı tablolar içerisinde bulunan bilgilerin birleştirilmesi (join), alt sorgular, iç içe sorgular, birden çok sorguyu set operatörleri kullanarak birleştirme konularının yanında, SQL komutları ve fonksiyonları, Veritabanı obje tiplerininin kullanılması uygulamalı örnekler üzerinden katılımcılarla paylaşılmaktadır.
ms-sql-egitimi

Kimler Katılmalı:

 • Veri tabanları ile çalışan, projelerde veri kullanım sorumlulukları bulunan herkes.

Eğitim Konu Başlıkları:

 • Veri Tabanına Giriş, İlişkisel Veri Tabanları ve Sql
 • Veri tabanı Ulaşım Aracı (IDE) Tanıtımı ve Kullanımı
 • Veri Tipleri
 • Veritabanı Nesneleri
 • Temel Sql Komutları
 • Select, Distinct, Where, And, Or, Order By, Like, In, Between, Group By gibi İfadeler
 • Veri Kısıtlama
 • Temel Operatörler
 • Aritmetik ifadeler
 • Verileri Sıralama
 • Verileri Gruplama
 • Join ve Sub Query Kullanımları
 • Sık kullanılan Sql Fonksiyonları
 • Alıştırmalar

Eğitim Kazanımları:

 • SQL kullanım becerisi kazanacaksınız.