NöroMarketing ile Satış Teknikleri Eğitimi

NöroMarketing ile Satış Teknikleri Eğitimi kapsamı aşağıdaki gibidir.

 1. Eğitimin Amacı:

Müşteri odaklı olmayı klişe olmaktan çıkaran bir yaklaşım vaadediyoruz. Zor rekabet ortamında müşterinizin beynine hitap etmeyi hem stratejik pazarlama çalışmalarında hem de satışın tüm katmanlarında öğreneceksiniz. Nöromarketingin ikna prensipleri ve argüman oluşturma taktikleri hem pazarlama faaliyetlerinizin verimini artıracak hem de satış başarı yüzdenizi arttıracaktır. Satış Tekniklerinde standarttan farklı olarak müşteri algısı üzerinde yoğunlaşıyoruz. Uzun vadeli ya da sıcak satış durumlarına satışçıların hızlı şekilde adapte olarak yönetebilmelerini ve sonuç alabilmelerini hedefliyoruz.

noro-pazarlama
 1. Kimler Katılmalı:

Satış, Pazarlama alanında kariyerine devam etmek isteyen veya bu konulara ilgili herkes katılabilir.

 1. Eğitim Konu Başlıkları:

 • Beyin Nasıl Çalışır
 • Yeni – Orta – Alt Beyin
 • Nöromarketing Bilimsel Uygulamaları
 • İkna Yapıtaşları
 • NöroEtkinlik
 • Mesaj Analizleri
 • Mesaj Tasarımı
 • İletişim Tasarımı
 • Müşteriyi Anlamak
 • Müşteri Nasıl Seçer?
 • Müşterinin Uyarıcıları
 • Müşteri Segmentasyonu
 • İletişimin Doğru Yolu
 • Mesaj Tasarımı
 • Müşteri Yaklaşımları
 • Etki Artırıcılar
 • Algı Yönetimi
 • Yapılmaması Gerekenler
 • Strateji Geliştirme
 • Satışı Destekleyiciler
 • Pazarlama İlişkisi
 • Uygulamalar / Oyunlar

 1. Eğitim Kazanımları:

 • Müşterinin beynine hitap edebilen, İletişim araçları beklentileri ve Mesajlar tasarlayabilecek, ister müşteri ister son tüketici iknası için temel prensipleri etkin şekilde kullanabileceksiniz.
 • Nöromarketing teknikleri ile müşteriyi tanımadan satış sonuçlandırmaya kadar, tüm sürece yönelik farklı yaklaşma teknikleri kazanacaksınız.

 1. Koşullar:

Eğitimin süresi 2 gündür. Eğitim gün ve saatlerine birlikte karar verilecektir. Eğitim sonunda katılımcılara eğitim katılım sertifikası verilecektir.