360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi: Marlov 360

360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi

Marlov 360

Performans Yönetimi; şirket-yönetici-çalışan arasında doğru bir iletişim kurmak, koşullar ve imkanlar ölçüsünde doğru hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için ne yapılabileceğinin haritasını çıkarmaktır. Başırılı bir Performans Yönetimi için periyodik olarak Performans Değerlendirme faaliyeti yapılmalıdır. Performans Değerlendirme; bir çalışanın potansiyelinin, yeteneklerinin, işteki davranışlarının ve işle ilgili tüm niteliklerinin diğer çalışanlarla karşılaştırılarak ölçümlenmesidir.

Ölçülmeyen şeyin geliştirilmesi de mümkün değildir.

Performans Değerlendirme faaliyeti; yönetimsel kararların alınmasında somut ve adil bir girdi oluştururken, çalışanın gelişimini hedefleyen faaliyetlerin yerine getirilmesinde de önemli veriler sağlayacaktır.

Marlov 360 Performans Yönetim Sistemi ile Yetkinlikler ve İş Hedefleri bazında performans değerlendirmeleri yapılabilir. Değerlendirme tüm çalışanların birbirini değerlendirebileceği 360 derece performans değerlendirme şeklinde yapılabileceği gibi, sadece yöneticilerin çalışanları değerlendirmesi şeklinde de yapılabilir.

Sistem yöneticisi tarafından tüm tanımlamalar yapıldıktan sonra, kullanıcılar kendilerine özgü Kullanıcı adı ve Şifre ile sisteme girerek, değerlendirmelerini yaparlar. Değerlendirilen, değerlendiren, yetkinlik ve performans değerlendirme puan bilgilerinin yer aldığı Değerlendirme Sonuç Raporu sistem tarafından hazırlanır.

Marlov 360 İK Performans Sistemi, eğitim için zaman harcamadan kullanılabilecek sadeliktedir. Değerlendirmeler, dönemsel olarak uygulanabilir. Geriye dönük arşivleme sayesinde, önceki dönem sonuçları incelenebilir ve raporlanabilir. Raporlar, ekranda görülebileceği gibi baskı alınıp dosyalanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı bazlı yetkilendirme ile güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

Departmanlar ve kişiler şirketin Active Directory yapısından transfer edilebilir. Kurum yetkililerinin kullanıcılara iletmek istedikleri ve kullanıcıların sisteme girdiklerinde görebilecekleri, duyuru niteliğinde mesajlar oluşturulabilir.

Sistem, verdiğimiz destek sayesinde kurum içinde bir teknik eğitime ihtiyaç olmadan kullanıma hazır hale getirilecektir.

Tüm kullanıcılara, kendilerine özgü kullanıcı adı, şifre ve PYS erişim link’i mail yoluyla gönderilecektir.

Tercih edilirse tüm çalışan karneleri elektronik ortamda veya baskı alınarak kurum yetkilisine iletilecek, karneler uzman danışmanlarımız tarafından yorumlanarak çalışanlara önerilerde bulunulabilecektir.