Yeni Nesil Uygulama Geliştirme Platformu

Yeni Nesil Uygulama Geliştirme Platformu, kurumların kendi ihtiyaçlarına özel uygulamaları kolayca geliştirebilecekleri platformdur. Platformun sağladığı en önemli avantajlar şunlardır:

 • Hızlı Geliştirme; hazır şablonlar bulunduğundan geliştirme hızı artmaktadır. Çevik Proje Yönetimine katkı sağlamaktadır. %80 oranında geliştirme maliyetini düşürmektedir.
 • Standart Geliştirme; standart yazılım mimarisi ile programcıların uygulamaları birbirine benzemektedir.
 • Açık Mimari; her türlü ihtiyaca cevap verecek geliştirmeler yapılabilmektedir.
 • Programcı Bağımsız; her programcı uygulamalara kolayca destek olabilmektedir.


Platformun genel özelliklerinden bazıları aşağıdakilerdir:

 • Active directory ile uygulamalara erişim
 • Organizasyonun diğer sistemlerden periyodik olarak alınması
 • Viewlarda kişiye özel kolon sıralaması değiştirme, kolon ekleme ve çıkarma işlemlerinin yapılabilmesi
 • View üzerinde her kolon için; eşit,içeren,içermeyen,büyük,küçük,iki tarih aralığında vb. arama yapılabilmesi
 • Arama kayıtlarının sonradan kullanılması için saklanabilmesi
 • Her view için arama sonuçlarının Excel, Word, Pdf e aktarılması
 • Viewda gruplama yapılabilmesi, alt toplamların verilmesi
 • Onaylar için tarih aralığında vekalet sistemi
 • Kurum içerisinde kullanılan diğer sistemlerden otomatik akış başlatma ve tam entegrasyon web servis desteği
 • IE, CHROME, FIREFOX üzerinde eksiksiz çalışabilme
 • Diğer sistemlerden şifre sormadan uygulamalara erişim
 • Kurum içi ve kurum dışı mail gönderim sistemi
 • Formlara sınırsız sayıda dosya ekleme
 • Form üzerinde yapılan işlem ve onayların loglanması
 • Form içerisinde kullanılan ComboBoxlarda auto complete özelliği
 • Detaylı organizasyon tanımlama ve bu organizasyonun yetkilendirmede kullanılması
 • Kişi, grup ve rol bazında yetkilendirme sistemi
 • Kullanıcıları otomatik hatırlama desteği
 • Sınırsız renk ve tema desteği
 • Kullanıcıların uygulamayı hızlı bir şekilde kullanmaya başlaması için videolu eğitim bölümü
 • Raporlamada dashboard altyapısı
 • Uygulamalarda scheduler desteği
 • Dokümanların viewer ile indirmeden görüntülenmesinin sağlanması
 • Word ve Excel dokümanlarını indirmeden web üzerinden düzenlenebilmesi
 • Word ve Excel dokumanlara istenilen bölgelere alan değerlerinin geçirilmesi
 • Print formlarının hazırlanması için altyapı sunulması, hızlı bir şekilde istenilen düzgün printlerin alınması ve ön izleme yapılabilmesi
 • Onay sürecinde kimler tarafından kaç saatte onaylandığının tarihçesinin tutulması ve süreçlerin hangi aşamalarda takıldığının raporlanması
 • Formun bölümlere ayrılabilmesi, kullanıcının sadece yekili bölümlerde değişiklik yapabilmesi
 • Kullanıcın istediği ekran renklerini seçebilmesi
 • Formlar üzerinde her kullanıcının yetkisi dahilinde alanları görebilmesi veya değişiklik yapabilmesi
 • Formlar üzerine istenildiği kadar doküman eklenebilmesi
 • Dokümanların bilgisayar üzerinden veya daha önceden hazırlanmış taslak dokümanlar üzerinden eklenebilmesi
 • Dokümanların versiyon takibinin kolayca yapılabilmesi
 • Sürükle bırak raporlar ile kullanıcının kendisine özel raporları istediği gibi tasarlayabilmesi ve Excele aktarabilmesi
 • Üst yönetime yönelik Dashboard raporların kolayca tasarlanması ve istenilen yetkilendirme ile kullanıcıların kullanımına sunulması
 • Kağıt haldeki dökümanların dijital ortama web üzerinden taranarak alınabilmesi
 • Tarih ve kaynak gösterilmesi gereken durumlarda planlama yapılmasına yardımcı olan takvim modülünün kullanılabilmesi
 • İstenilen formatta print formların tasarlanabilmesi ve istenilen şekilde kağıt üzerine yerleştirilerek herhangi bir şekilde kayma olmadan yazdırma işleminin yapılabilmesi

Mobil ve Web Uygulama Geliştirme

Kurumunuza özel web ve mobil uygulama geliştirebilir. mevcut uygulamalarınıza destek verebiliriz.

 • Detaylı analiz ile ihtiyacınızın anlaşılması
 • Proje planı ve teklif sunumu
 • Süreç yönetimi uygulamaları
 • Mobil veya web uygulamalar
 • Mobil web siteleri
 • Sosyal medya veya sadakat uygulamaları

Detaylı Bilgi İçin: Mobil ve Web Uygulama Geliştirme

ozel-web-mobil-uygulama