Yeni Nesil Uygulama Geliştirme Platformu

Yeni Nesil Uygulama Geliştirme Platformu, kurumların kendi ihtiyaçlarına özel uygulamaları kolayca geliştirebilecekleri platformdur. Platformun sağladığı en önemli avantajlar şunlardır:

 • Hızlı Geliştirme; hazır şablonlar bulunduğundan geliştirme hızı artmaktadır. Çevik Proje Yönetimine katkı sağlamaktadır. %80 oranında geliştirme maliyetini düşürmektedir.
 • Standart Geliştirme; standart yazılım mimarisi ile programcıların uygulamaları birbirine benzemektedir.
 • Açık Mimari; her türlü ihtiyaca cevap verecek geliştirmeler yapılabilmektedir.
 • Programcı Bağımsız; her programcı uygulamalara kolayca destek olabilmektedir.

Platformun genel özelliklerinden bazıları aşağıdakilerdir:

 • Active directory ile uygulamalara erişim
 • Organizasyonun diğer sistemlerden periyodik olarak alınması
 • Viewlarda kişiye özel kolon sıralaması değiştirme, kolon ekleme ve çıkarma işlemlerinin yapılabilmesi
 • View üzerinde her kolon için; eşit,içeren,içermeyen,büyük,küçük,iki tarih aralığında vb. arama yapılabilmesi
 • Arama kayıtlarının sonradan kullanılması için saklanabilmesi
 • Her view için arama sonuçlarının Excel, Word, Pdf e aktarılması
 • Viewda gruplama yapılabilmesi, alt toplamların verilmesi
 • Onaylar için tarih aralığında vekalet sistemi
 • Kurum içerisinde kullanılan diğer sistemlerden otomatik akış başlatma ve tam entegrasyon web servis desteği
 • IE, CHROME, FIREFOX üzerinde eksiksiz çalışabilme
 • Diğer sistemlerden şifre sormadan uygulamalara erişim
 • Kurum içi ve kurum dışı mail gönderim sistemi
 • Formlara sınırsız sayıda dosya ekleme
 • Form üzerinde yapılan işlem ve onayların loglanması
 • Form içerisinde kullanılan ComboBoxlarda auto complete özelliği
 • Detaylı organizasyon tanımlama ve bu organizasyonun yetkilendirmede kullanılması
 • Kişi, grup ve rol bazında yetkilendirme sistemi
 • Kullanıcıları otomatik hatırlama desteği
 • Sınırsız renk ve tema desteği
 • Kullanıcıların uygulamayı hızlı bir şekilde kullanmaya başlaması için videolu eğitim bölümü
 • Raporlamada dashboard altyapısı
 • Uygulamalarda scheduler desteği
 • Dokümanların viewer ile indirmeden görüntülenmesinin sağlanması
 • Word ve Excel dokümanlarını indirmeden web üzerinden düzenlenebilmesi
 • Word ve Excel dokumanlara istenilen bölgelere alan değerlerinin geçirilmesi
 • Print formlarının hazırlanması için altyapı sunulması, hızlı bir şekilde istenilen düzgün printlerin alınması ve ön izleme yapılabilmesi
 • Onay sürecinde kimler tarafından kaç saatte onaylandığının tarihçesinin tutulması ve süreçlerin hangi aşamalarda takıldığının raporlanması
 • Formun bölümlere ayrılabilmesi, kullanıcının sadece yekili bölümlerde değişiklik yapabilmesi
 • Kullanıcın istediği ekran renklerini seçebilmesi
 • Formlar üzerinde her kullanıcının yetkisi dahilinde alanları görebilmesi veya değişiklik yapabilmesi
 • Formlar üzerine istenildiği kadar doküman eklenebilmesi
 • Dokümanların bilgisayar üzerinden veya daha önceden hazırlanmış taslak dokümanlar üzerinden eklenebilmesi
 • Dokümanların versiyon takibinin kolayca yapılabilmesi
 • Sürükle bırak raporlar ile kullanıcının kendisine özel raporları istediği gibi tasarlayabilmesi ve Excele aktarabilmesi
 • Üst yönetime yönelik Dashboard raporların kolayca tasarlanması ve istenilen yetkilendirme ile kullanıcıların kullanımına sunulması
 • Kağıt haldeki dökümanların dijital ortama web üzerinden taranarak alınabilmesi
 • Tarih ve kaynak gösterilmesi gereken durumlarda planlama yapılmasına yardımcı olan takvim modülünün kullanılabilmesi
 • İstenilen formatta print formların tasarlanabilmesi ve istenilen şekilde kağıt üzerine yerleştirilerek herhangi bir şekilde kayma olmadan yazdırma işleminin yapılabilmesi