KVKK Açık Rıza Onay Yönetim Sistemi

KVKK Açık Rıza Metni Onaylarınızı SMS veya E-Posta kullanarak Marlov Dijital Onay Sistemi ile Kolayca Alabilirsiniz!

6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanuna göre kişisel veriler, ancak bu kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Öngörülen usullerden biri, kişisel verileri işlerken, kişinin açık rızasını almaktır.

Kurumunuzda Kişisel Veri Açık Rıza Metni Onaylarını form imzalatarak almak, zahmetli ve maliyetli bir işlemdir. Formların baskı maliyeti ve bunların saklanması ve gerektiğinde kişi adına göre aranması için harcanacak efor göz önüne alındığında, yoğun çalışılan kurumlarda bu süreci yönetmenin zor ve maliyetli olduğu görülmektedir. 

Marlov Dijital Onay Sistemi kullanarak, SMS veya E-Posta doğrulaması yöntemiyle KVKK Açık Rıza Metni onaylarınızı alabilir ve gerektiğinde bu onaylara saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.

Marlov Dijital Onay Sisteminde kişilere onaylatılmak istenen içerikler sistemin yönetim paneli üzerinden oluşturulabilir. Kişiler telefonlarına gelen SMS üzerinden doğrulama yaparak onay verirler. Alınan onaylar, tarih ve kişi bazında veri tabanı üzerinde kayıt altına alınır. İstendiğinde onay kayıtlarına tarih ve kişi filtresi ile ulaşılabilir.

Sistemi kullanarak kişiden dijital onay almak farklı yöntemlerle yapılabilir. Örneğin, kişi bir Tablet veya Bilgisayar üzerinden Açık Rıza Metnini okur ve Onaylıyorum butonuna basar. Açılan pencerede Adını Soyadını ve Telefon Numarasını girer. Sonrasında telefonuna gelen SMS’deki linke tıklayarak doğrulama yapar. Bu yöntemde kişi telefonuyla Karekod okutarak da  Kişisel Veri Paylaşımı Açık Rıza Metnine ulaşabilir.

Diğer bir yöntem, sistem üzerinde Kişi Kaydının öncelikle Kurum Yetkilisi tarafından oluşturulması ve Kişiye Açık Rıza Metninin SMS veya E-Posta ile gönderilmesidir. Kişi, gelen SMS veya E-Posta’daki metni okuyup, onayını verebilir ve biyometrik imzasını atabilir.

El yazısı ile tablete veya cep telefonuna atılan biyometrik imza, tıpkı normal bir kalem kullanılarak kağıda atılan ıslak imza gibi geçerlidir. Hatta, biyometrik imza kalem kullanılarak el yazısı ile kağıda atılan ıslak imzadan Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında daha güçlü bir hukuki delil vasfına sahiptir. Bir elektronik veri niteliğindeki biyometrik imza; imzanın atıldığı zamanın tartışmasız şekilde ispatına yarayan zaman damgası teknolojisi ve imzalama işleminin kanıtlanması bakımından loglama ile birlikte saklanmaktadır. Özellikle imzalama işleminin ilgili kişiye ait tabletten veya cep telefonundan yapılması durumunda; kişinin IP adresi, konum bilgisi gibi çeşitli trafik bilgileri de kayıt altına alınmaktadır.

Marlov Dijital Onay Sisteminde;

 • SMS veya Mail ile izin talebi gönderebilirsiniz.
 • Zaman damgalı ve OTP onaylı olarak (çift doğrulama yöntemi ile) izinlerinizi saklayabilirsiniz.
 • Elle imza şartı arayan işlemleriniz için, biyometrik imza alabilirsiniz.
 • API desteği ile kendi uygulamalarınıza entegre edebilirsiniz.
 • (İYS) İleti Yönetim Sistemine entegre edebilirsiniz.
 • İstediğiniz kadar İzin Formu ve onaya sunabileceğiniz farklı içerikler oluşturabilirsiniz.
 • İzin formlarınızı editör desteği ile istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz
 • Alınan tüm izinler, değişmezliği garanti altına alınmış ispat edilebilir veri niteliğindedir.
 • Kişi ve tarih filtrelemesi ile onay kayıtlarına dilediğiniz zaman hızlıca ulaşabilirsiniz.
 • KVKK ve ETHK ile uyumludur.
 • Müşterilerinize izin belgelerinizi ıslak imzayla imzalatmak yerine, elektronik araçları ve teknolojileri kullanarak dijital onay alabilirsiniz.

Detaylı bilgi için: 📞+90 530 416 99 33